Anekdoter

Anekdoter

Små historier om min slægt

Læs her

Navngivning af børn

Slægtens historierPosted by Flemming Holm Tuesday, November 22 2011 17:24:21

Helt op i det tyvende århundrede har familien og slægten været en central del af den sociale tryghed. Sønnen fortsatte i faderens fodspor. Han overtog fæstegården eller blev håndværker, fisker, soldat eller sømand som faderen. Datterens rolle var lidt sekundær, men ingen tvivl om, at det var vigtigt for familien, at valget af ægtefælle sikrede trygge rammer også om hendes fremtidige familieliv.

Med velfærdssamfundet blev trygheden mere et spørgsmål om samfundspolitik end om familiesammenhold. Familiens omsorg for den ældre generation blev til samfundets ældrebyrde. Børnepasningen, som før var familiens anliggende, blev i stigende grad samfundets ansvar. Slægtsfølelsen, der før var i lyst og nød, er nu kun af lyst (hvis den er).

Det afspejles blandt andet i navngivning af børnene. Før den generation, jeg tilhører, var det almindeligt, at man (som i kongehuset i dag) hentede fornavnet blandt bedsteforældrene. Den førstefødte fik bedstefars fornavn, hvis det var en søn, og bedstemors, hvis det var en datter. De efterfølgende børns navne blev også i vidt omfang hentet fra tidligere generationer. Døde et barn, fik den næste navnet. Der har været variationer i denne praksis fra egn til egn og fra familie til familie, men grundtanken har været at fastholde identiteten og sammenholdet ved at videreføre navnene gennem generationerne. Jeg vil afholde mig fra antagelser om motiver til den navngivning, der praktiseres i dag, selv om jeg er fristet.

I stedet får I en lille beretning om navnet Ole fra slægten Holm.

Ole Andersen blev født i en soldaterfamilie på Christiansø i 1793. Han blev selv soldat på fæstningen og giftede sig i 1815 med Marie Esbersdatter. De fik datteren Cicilie (opkaldt efter en moster) i 1816. Året efter druknede Ole i havet. Cicilies mor giftede sig med Christen Hansen Holm.

Cicilie tog stedfaderens efternavn og giftede sig i 1836 med Isak Jensen, der også tog efternavnet Holm. Samme år nedkom Cicilie med en søn, de kaldte Ole Jensen Holm.

Ole Jensen Holm (veteran fra 1864) var far til min morfar, Frederik Theodor Holm, der blev født i 1871.

Efter teorien skulle Frederiks første barn hedde Ole, men det blev en pige (min mor), der blev kaldt Theodora efter hendes fars mellemnavn, Theodor.

Theodora blev i 1927 gift med Ove Rasmussen. Deres første barn kaldte de Ole Bengt Holm Rasmussen. Han blev født i 1930, men døde 11 måneder gammel.

Nu var der ingen Ole i den generation, men Frederik Holms anden datter, Magdalene (moster Lene) og hendes mand, Poul Brandt Johansen, fik i 1934 en søn, de kaldte Ole.

Ole Brandt Johansen døde i 1982.

Dermed overlades det slægtens kommende generationer, om navnet Ole skal genopstå. Det er nok pigerne, der bestemmer det.

  • Comments(0)//anekdoter.flemmingholm.dk/#post1