Anekdoter

Anekdoter

Små historier om min slægt

Læs her

Uægteskabelige forbindelser i Herfølge og omegn

Slægtens historierPosted by Flemming Holm Tuesday, November 22 2011 21:58:15

Herfølge sogn har en helt central rolle i den sjællandske gren af slægten. I min kortlægning af anernes færd i dette sogn, er der unægteligt dukket nogle partnerskaber op, som ikke har fået kirkebogens blå stempel, men som vi også skylder vores eksistens.

Hendrich Mathiasen, smed i Åshøj, som ifølge Johannes Rasmussen er indvandret fra Sverige, får sin mere reglementerede præsentation ved hans trolovelse med Ellen Andersdatter i 1789, da han var 30 år og lige havde overtaget smedjen. Men 10 år før har han spillet en rolle i landsbyen.

I 1776 var pigen Margrethe af Åshøj blevet enke efter Morten Sørensen. Hun er dermed som 40-årig blevet alene med sin lille pige Ingeborg. Smeden, Johan Madsen, havde da en ansat, smededrengen Hendrich Mathiasen, som i 1779 var omkring 20 år. Ham forførte enken – eller var det omvendt? – og i 1779 nedkommer Margrethe med datteren Karen. Kirkebogen fortæller, at hun udlagde smededrengen som barnefader. Vi ved ikke, om det var på tale, at Hendrich skulle gifte sig med den 23 år ældre enke, men han vælger at forsvinde. Omkring 10 år senere, da den gamle smed er død, vender Hendrich tilbage fra København og overtager smedjen. Han gifter sig med skovfogedens datter Ellen, og bliver en agtet borger i sognet. De får en større børneflok, og en af dem, Rasmus Hendrichsen, født i år 1800, bliver stamfader til grenen Rasmus-sen.

Også skovfogedslægten har sine dunklere afsnit. Jeg har i anden forbindelse omtalt skovfoged Ole Nielsen i Almindevængehuset (Almissevængehuset) på Endeslev Overdrev, der gjorde husholdersken Kirsten gravid og giftede sig med hende. Oles far, skovfoged Niels Jørgensen i Lellinge, der var enkemand, havde giftet sig med sin husholderske, Ellen Nielsdatter, der var 32 år yngre og blev Ole Nielsens mor. Hendes oprindelse har jeg prøvet at udforske nærmere.

Ellen er født i Tessebølle ved Herfølge i 1809 i dyb fattigdom. Hendes forældre, Niels Hendrichsen og Frederiche Pedersdatter, var indsiddere, dvs. de boede til leje i et rum hos en husmand og tilhørte dermed sognets laveste sociale lag. Ellen mistede sin far som 10-årig og sin mor, da hun var 15, så det har været hendes redning at komme i huset hos Niels Jørgensen.

Ellens far, Niels, er formentlig også resultatet af en løs forbindelse. Noget tyder på, at han er uægte barn af en tømrersvend fra København ved navn Hendrich, som hans mor udlagde som barnefader. Ellens mor, Frederiche, var plejebarn hos en husmand i Kanderød, hvor hun var anbragt af ”Opfostringshuset”, så også hendes oprindelse er yderst tvivlsom og i hvert fald ikke udsprunget af ordnede familieforhold.

Men mine tiptipoldeforældre, Niels Hendrichsen og Frederiche Pedersdatter i Tessebølle, har haft kvaliteter til at bryde mønstret og trods kummerlige kår at opfostre en børneflok på 7, hvoraf en dog kun blev et par år gammel.

For at binde den sidste sløjfe om de uægteskabelige forbindelser, så blev Frederiche enke i 1819, da hun var 40 år. Også hun havde stadig tilstrækkelig livskraft til fire år efter at nedkomme med pigen Ane Marie og udlægge en mand ved navn Niels Hansen som barnefader.

Billedet af vores slægtstræ viser stadig tydeligere et dna, der rummer kvaliteter krydret med en passende del såkaldte menneskelige svagheder til at skabe den nødvendige spændvidde og mønsterbrydende livsenergi.

  • Comments(0)//anekdoter.flemmingholm.dk/#post4